Monday, February 29, 2016

Nhà máy của xưởng bán hạt điều rang muối

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:
Đến các chi nhánh bán hạt điều rang muối Minh Đức
ĐTDĐ: 0975 225 971
Email: hatdieuminhduc@gmail.com

Công ty TNHH Minh Đức tiền thân là doanh nghiệp tư nhân Vinh Ngọc được thành lập năm 2000.
Buổi đầu sơ khai có hơn 20 công nhân, nguồn vốn thiếu hụt, cơ sở vật chất - kỹ thuật đơn giản, kinh nghiệm sản xuất ít ỏi và kết quả thu nhập bình quân của người lao động chỉ có 350.000 đồng/tháng.


Sau 10 năm, tức đến năm 2010 số lượng công nhân tăng hơn 07 lần, nhà xưởng kiên cố, dây chuyền sản xuất tiên tiến, hệ thống tổ chức bộ máy vững mạnh, có nhà ở cho nhân công .Nâng thu nhập bình quân công nhân lên 830.000đồng/tháng, trên 2 lần so với năm 2000.
Chính vì vậy mà công nhân có lòng tin với xưởng bán hạt điều rang muối, an tâm gắn bó lâu dài với Công ty, cùng cơ sở bán hạt điều rang muối đẩy mạnh sản xuất nâng tổng doanh thu Công ty . Hiện nay công ty có khoảng 200 công nhân, năng suất mỗi năm đạt được khỏang 1500tấn điều nhân các loại. Xưởng bán hạt điều rang muối có 02 chi nhánh và nhiều xưởng hợp tác gia công.

Nhà máy của xưởng bán hạt điều rang muối có diện tích trên 2000m2 và nằm trên vùng nguyên liệu điều thô có chất lượng cao của việt nam. Chiến lược phát triển của Công ty Minh Đức là xây dựng quy trình kinh doanh vừa sản xuất cung cấp trong nước kết hợp xuất khẩu nhằm hạn chế tối thiểu rủi ro và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.